Privacyverklaring

Stalen Deuren Nederland is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. M. Bos is daartoe de Functionaris Gegevensbescherming. U bereikt hem via info@stalendeurennederland.nl

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Stalen Deuren Nederland kan uw persoonsgegevens verwerken omdat u gebruik maakt van de diensten van Stalen Deuren Nederland. Daarnaast is het ook mogelijk dat u deze verstrekt bij de aanvraag van een offerte. Stalen Deuren Nederland kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Gegevens en correspondentie over uw bestelling/klanthistorie
  • Betaalgegevens
  • Bezoekersgedrag op onze website

Waarom Stalen Deuren Nederland uw persoonsgegevens verwerkt

Stalen Deuren Nederland verwerkt uw persoonsgegevens om bijvoorbeeld telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt. Maar ook om u schriftelijk te kunnen benaderen indien we u telefonisch niet kunnen bereiken. Daarnaast kan Stalen Deuren Nederland uw persoonsgegevens gebruiken voor het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht. Dat is doorgaans het leveren van goederen die u heeft besteld via Stalendeurennederland.nl.

Hoelang Stalen Deuren Nederland uw gegevens bewaart

Stalen Deuren Nederland bewaart uw persoonsgegevens om de doelen uit de overeenkomst te realiseren. Maar ook als naslagwerk voor een periode van 25 jaar. Uw gegevens worden niet langer dan 1 jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Stalen Deuren Nederland verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u. Of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor vertrouwelijkheid van uw gegevens.

In kaart brengen websitebezoek|

Op de website van Stalen Deuren Nederland worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Stalen Deuren Nederland gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Bekijk hier onze cookie-verklaring.

Google analytics

Stalen Deuren Nederland maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt. En ook voor rapportages over de website aan Stalen Deuren Nederland te kunnen verstrekken. En om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Stalen Deuren Nederland heeft hier geen invloed op. Stalen Deuren Nederland heeft Google geen toestemming gegeven om via Stalendeurennederland.nl verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@stalendeurennederland.nl. Stalen Deuren Nederland zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Stalen Deuren Nederland neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Wij nemen daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Stalen Deuren Nederland maakt bijvoorbeeld gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat. Hiermee borgen we in het bijzonder dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Heeft u toch de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn? Ofwel heeft u aanwijzingen van misbruik? Of wilt u meer informatie over de beveiliging van  persoonsgegevens? Neem dan contact met Stalen Deuren Nederland op via info@stalendeurennederland.nl.

Stalen Deuren Nederland
5 juni 2018
info@stalendeurennederland.nl