Algemene voorwaarden van Stalendeurennederland.nl

Stalen Deuren Nederland
5 juni 2018
info@stalendeurennederland.nl

Artikel 1

Identiteit van de verkoper: Stalendeurennederland.nl.

Artikel 2

Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op elk aanbod in de webwinkel van de verkoper (stalendeurennederland.nl).

Artikel 3

Het aanbod in de webwinkel bevat zowel volledige als nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. Wanneer de verkoper gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een zo goed mogelijke ter illustratie van de aangeboden producten. Het geleverde product kan echter afwijken van de afbeelding. Kennelijke vergissingen ofwel kennelijke fouten in het aanbod binden bovendien de verkoper niet.

Artikel 4

De afnemer kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de afnemer, ofwel een vooraf door de afnemer aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen.

Artikel 5

Tijdens de bedenktijd zal de afnemer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product bovendien slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Daarnaast is het uitgangspunt hierbij dat de afnemer het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

Artikel 6

Als de afnemer gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van een e-mail te sturen naar klantenservice@stalendeurennederland.nl. De afnemer ontvangt vervolgens een retourenformulier met een retourennummer. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op deze melding, zendt de afnemer het product terug, ofwel overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de verkoper. De afnemer heeft bovendien de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

Artikel 7

De afnemer zendt het product terug met alle geleverde toebehoren. Bovendien indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de verkoper verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de afnemer.

Artikel 8

De afnemer draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Indien de afnemer de verkoper opdracht geeft om het product op te halen dan berekent de verkoper hiervoor transportkosten, en zal het tijdstip van ophalen door verkoper worden bepaald.

Artikel 9

Uitgesloten van het herroepingsrecht zijn producten die speciaal voor de afnemer besteld zijn omdat de producten afwijken van de standaard producten in de webwinkel. Voorbeelden hiervan zijn producten die voor de afnemer op maat gemaakt worden, of in een afwijkende kleur geleverd worden.

Artikel 10

De standaard aangeboden betalingswijzen die de verkoper aanbiedt in zijn webwinkel zijn IDeal ofwel vooruitbetaling via overmaking. Indien de afnemer op rekening wenst te betalen dan kan de afnemer hierover contact opnemen via info@stalendeurennederland.nl.

Bekijk hier de privacyverklaring.